Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija ieško biologijos mokytojo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Paskelbta: 2021-07-05
Peržiūros: 46

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija ieško biologijos mokytojo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 0,5 pareigybės.
Darbo užmokestis: 610-860 Eur (neatskaičius mokesčių), nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, biologijos mokytojo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. 16 val.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. rugpjūčio 24 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos tinklapyje www.alipniunomokykla.lt

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt arba tel. (8 45) 527 717.


Direktorė Vilma Petrulevičienė