Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2021-07-01
Peržiūros: 408
Kategorija: Renginiai

Pasibaigus mokslo metams progimnazijoje vėl aidėjo 1 – 4 klasių mokinių balsai ir juokas. Vaikai rinkosi į Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo finansuojamą vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą „Vaikystės vasara“. Stovykla organizuota laikantis visų būtinųjų saugos ir higienos reikalavimų.

Covid 19 epidemija, nuotolinis mokymas, besitęsiantis karantinas parodė, kad mokiniai ypač pasiilgo bendravimo, judėjimo, geras emocijas suteikiančių veiklų. Stovykloje „Vaikystės vasara“ vaikams buvo sudarytos puikios sąlygos saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui, bendravimui, akiračio plėtimui. Stovyklautojai ne tik bendravo, ilsėjosi, bet ir įgijo kasdieniniame gyvenime reikalingų žinių bei įgūdžių, mokėsi susitarti, laikytis taisyklių, gerbti draugus ir bendraamžius. Mokiniai mokėsi suteikti pirmąją pagalbą susižeidus, sužinojo, kaip saugiai važinėti dviračiu, elektriniu paspirtuku, kaip juos valdyti apvažiuojant kliūtis, kaip išvengti pavojų, kai lieka namuose vieni, kaip elgtis vasaros atostogų metu prie vandens ir gatvėje, kur kreiptis pagalbos ištikus bėdai. Tai vaikams priminė mokytojas A.Raišelis ir Panevėžio apskrities VPK kelių palicijos tarnybos veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė D.Urbonienė. Pareigūnė stovyklautojams įteikė atšvaitus, paaiškino, kaip taisyklingai juos nešioti, atsakė į vaikus dominančius klausimus, palinkėjo visada elgtis saugiai ir atsakingai, būti budriems ir atidiems - ypač važinėjantis elektriniais paspirtukais, naudojantis mobiliais įrenginiais.

Stovyklautojai dvasinių vertybių bei tikėjimo žinių pagilinti kartu su sese Kristina keliavo į Švč. Trejybės bažnyčią. Stovyklautojus bažnyčioje pasitiko rektorius Pavel Andžejevski, kuris papasakojo šios bažnyčios istoriją. Kunigas nuoširdžiai bendravo su stovyklautojais, suprantamai paaiškino maldos būtinybę, kryžiaus ženklo prasmę įėjus į bažnyčią, išpažinties ir Komunijos svarbą, Dievo malonės paslaptis. Mokiniai sužinojo, kas yra Dievo namai, kaip juose elgtis, kaip svarbu puoselėti evangelines vertybes: tikėjimą, sąžiningumą, atjautą, pagarbą, gailestingumą. Mažieji stovyklautojai klausė, domėjosi liturginiais elementais, prie mergelės Marijos statulos uždegė žvakeles, pasimeldė už savo artimuosius. Kadangi buvo stovyklautojų, besiruošiančių pirmajai šventajai Komunijai, vyko gražus domėjimasis ir pasidalinimas tikėjimo žiniomis ir patirtimi.

Kokia gi vasara be kelionių? Stovyklautojai keliavo po Panevėžio rajoną. Krekenavos regioninio parko lankytojų centre apžiūrėjo ekspoziciją, kurios pagrindinė tema – Nevėžio upės senvagių įvairovė. Vaikus sudomino ekspozicinė juosta, kuri lankstosi per visą patalpos erdvę, o visa informacija pateikiama įdomiais pasakojimais, vaizdais. Stebėdami edukacinius animuotus siužetus, stovyklautojai sužinojo, kaip negalima elgtis gamtoje, kokią žalą galima padaryti gamtai neatsakingai elgiantis. Stebėjo rodomą filmą apie šio parko simbolį stumbrą, šio miško galiūno gyvenimo ypatumus. Klausėsi šiam parkui būdingų garsų, įkopė į apžvalgos bokštą, kurio aukštis - 30 metrų, grožėjosi Nevėžio slėniu, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos bokštais. Pašilių stumbryne gėrėjosi stumbrų kaimene iš arti, stebėjo, kaip jie maitinasi, ilsisi saulės atokaitoje. Keliavo pažintiniu taku, susipažino su Pašilių miško gyvūnais ir paukščiais. Aplankė netoli Panevėžio, Trakiškio kaime įsikūrusį J.Krikštaponienės „Sraigių ūkį“. Čia įgijo naujų žinių apie sraiges, jų auginimą, sužinojo, kad sraigės auginamos maistui. Apsilankė ir Medikonių kaime įsikūrusiame R. Meleškienės „Alpakų ūkyje“. Čia klausėsi pasakojimo, grožėjosi ir maitino iš Pietų Amerikos atvežtas alpakas ir lamas, dalyvavo edukacinėje programoje, o auksinei žuvelei patikėjo savo norą.

Daug emocijų sukėlė „Vandens diena“, gyvalazdžių tyrinėjimas, vaistažolių sodinimas, atpažinimas, arbatų degustacija, medaus ragavimas, šakočiai, įvairios sportines rungtys, valandėlės ir estafetės, programavimo pamokėlės, STEAMuko eksperimentai, šunų dresūros mokyklos „Bestas“ pasirodymai ir kitos veiklos. Kūrybinėse dirbtuvėlėse mokiniai atskleidė ir ugdėsi kūrybinius, meninius gebėjimus, savo patirtus įspūdžius vaizdavo piešiniuose, įvairiuose darbeliuose. Įvairi, nuolat kintanti veikla formavo teigiamas nuostatas, atvirumą bendrystei, draugiškumą, pasitikėjimą ir gerą nuotaiką.

Greitai ir linksmai, turiningai praskriejo vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos „Vaikystės vasara“ savaitės. Linkime stovyklautojams nepakartojamų įspūdžių, saugių ir linksmų likusių vasaros atostogų!

Dėkojame Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondui (JAV) už geranoriškumą, už suteiktą pagalbą ir sudarytą galimybę Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pradinių klasių mokiniams turiningai, nuotaikingai ir linksmai leisti laiką vaikų vasaros poilsio dienos stovykloje „Vaikystės vasara“.

Stovyklos „Vaikystės vasara“ vadovė mokytoja Elena Oldenburg