Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 m. veiksmų plano projektas

Paskelbta: 2021-07-01
Peržiūros: 332
Kategorija: Renginiai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų plano, kaip bus didinama specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtrauktis į švietimo įstaigas, projektą ir kviečia švietimo bendruomenę, neįgaliesiems atstovaujančias organizacijas ir kitus suinteresuotus asmenis aktyviai dalyvauti jo svarstymuose.

Įtraukties veiksmų planas ruošiamas rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Veiksmų plane numatomas visas kompleksas įtraukiajam ugdymui reikalingų priemonių - nuo mokyklų infrastruktūros pritaikymo, aprūpinimo reikalingomis mokymo priemonėmis iki konsultacinės pagalbos bei papildomų švietimo pagalbos pareigybių mokyklose steigimo ir kvalifikuotų specialistų rengimo stiprinimo.

Plano projektas parengtas pagal turimas ir planuojamas šalies finansines galimybes, atsižvelgiant į 2020 m. spalio – lapkričio mėnesiais vykusių 6 viešųjų konsultacijų su socialiniais partneriais metu gautus pasiūlymus, taip pat savivaldybių administracijų švietimo padalinių teiktas pastabas.

Įtraukties veiksmų planas yra tik vienas iš veiksmų, kurie numatyti XVIII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Įgyvendinant kitas LRV programos priemones numatomi darbai taip pat apims ikimokyklinio amžiaus, gabių, sugrįžusių, atvykusių, tautinių mažumų vaikų įtraukųjį ugdymą.

Pasiūlymus dėl Įtraukties veiksmų plano galima teikti iki š. m. liepos 9 d. el. paštu Edita.Paliulioniene@smm.lt.

Įtraukties veiksmų plano projektas