2014-06-02 1222

Gegužės 30 dieną nuskambėjęs skambutis 8 valandą ryto kvietė ne į pamokas, o į bendruomenės šv. Mišias, kurias aukojo kapelionas kunigas Domingo. Mokslo metų užbaigimo proga aktų salė buvo pilnutėlė moksleivių norinčių maldoje padėkoti Dievui už mokslo metais gautas malones. Buvo surinkti visi mokyklos suoliukai ir sustatyti salėje, kad visi galėtų patogiai atsisėdę dalyvauti maldoje.

Kapelionas Domingo komentuodamas evangeliją aiškiai parodė gyvenimo su Kristumi prasmę, pabrėžė džiaugsmo svarbą ne tik šventėse, bet ir kasdienybėje. Ketvirtokai, neseniai priėmę šv. Komuniją savo dvasią pamaitino eucharistine duona.

Dieve laimink visus ir teik džiaugsmo vasaros atostogų metu.

Tikybos mokytoja s.Kristina
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės