Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2021-06-15
Peržiūros: 399
Kategorija: Sielovada

Birželio 14 -osios dienos popietę Panevėžio miesto ir visos vyskupijos tikintieji skubėjo į iškilmingas beatifikacinės bylos vyskupijos fazės užbaigimo apeigas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje kur kartu buvo minima Gedulo ir vilties diena bei kun. Alfonso Lipniūno kunigystės šventimų diena. 17.00 valandą vyko iškilminga uždarymo sesija, o 18.00 valandą iškilmingos šv.Mišios kurioms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM dar 2 vyskupai apie 40 kunigų, vyskupijos ateitininkai, įvairios maldų grupelės, tikintieji.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenei tai taip pat laukta iškilmė. Dalyvavo mokytojai, tėveliai, mokiniai, Alfonso Lipniūno kuopos ateitininkai. Dar kartą buvo galimybė išklausyti konferenciją apie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą ir jo nuveiktus darbus, dorybių kelią ir beatifikacijos bylos proceso eigą. Pagal Bažnyčios kanonus buvo atliekamos apeigos, kalbama atsakingų asmenų priesaika, paruošiamos dokumentų dėžės perdavimui į Vatikaną tolimesniam bylos procesui. Belieka laukti kunigo Alfonso Lipniūno paskelbimo palaimintuoju. Mūsų bendruomenei didžiulis džiaugsmas gyventi ir mokytis kilmingo asmens vardu pavadintoje mokykloje sekti jo dorybėmis ir tikėti užtarymo galia.

s.Kristina Mikalauskaitė CSC
Nuotraukos Stasio Skrebio