Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Per „Projektų mozaikos“ dieną pristatyti metiniai projektiniai darbai!

Paskelbta: 2021-06-07
Peržiūros: 463
Kategorija: Renginiai

Birželio 3 d. mūsų progimnazijoje vyko ugdymo diena „Projektų mozaika“: 5-8 klasių mokiniai pristatė per 2020-2021 m.m. atliktus projektinius darbus. Šis pristatymas – jau penktasis. Pirmasis „projektų blynas“ buvo iškeptas 2016 metų pavasarį. Pernai pavasarį patekome į pirmojo karantino sūkurį. Dėl užgriuvusių iki tol nematytų rūpesčių ir problemų „Projektų mozaika“ buvo atidėta. Šiemet ilgiau kaip pusmetį mokslus krimtome taip pat nuotoliniu būdu, rudenį 2,5 mėnesio dar praleidę mokykloje. „Projektų mozaikos“ veiklas mokytojai-projektų vadovai jau derino prie pasikeitusių sąlygų. Kiekvienas 5-8 klasės mokinys rudenį rinkosi jam patikusią mokytojų pasiūlytą projekto temą ir kartu su kitais mokiniais atliko įvairias projektines veiklas. Projektinė veikla – privaloma kiekvienam mūsų progimnazijos 5-8 klasės mokiniui, ji vertinama „Įskaityta“ ar „Neįskaityta“.

Per „Projektų mozaikos“ dieną buvo pristatyta net 18 projektų, vienas projektas nebuvo pristatytas dėl objektyvių priežasčių. Tai bus padaryta vėliau. Projektai buvo vykdomi atskirose klasių grupėse – 5 klasių, 6 klasių, 7 klasių ir 8 klasių. Vienas - ypatingas - projektas buvo jungtinis, jame dalyvavo mokiniai iš skirtingų klasių. Pristatomus projektus vertino komisija, kurią sudarė direktoriaus pavaduotoja Ligita (komisijos pirmininkė), direktorė Vilma (narė), mokytoja Dainora („Projektų mozaikos“ koordinatorė, narė), socialinė pedagogė Vaida (narė), Mokinių tarybos pirmininkas Marijus (narys). Vertinant buvo atsižvelgiama į projekto temos aktualumą, jos atskleidimą, tyrimo išsamumą, atliktas veiklas, pasiūlymų originalumą ir realumą, darbo pristatymą ir pateiktų projekto dokumentų kokybę. 5 klasių projektų pristatymą stebėjo ir ketvirtokai. Jie pateikė labai dalykiškus ir konkrečius savo pastebėjimus (ar suprato, apie ką buvo projektas, kas patiko, sudomino, kas liko neaišku, ar įdomiai buvo pristatyti atlikti darbai ir pan.).

5 klasių mokiniai atliko tokius projektinius darbus: „Kūryba augina sparnus“ (vad. – lietuvių k. mokytoja S. Mikonienė), „Sveikata iš gamtos vaistinės“ (vad. – biologijos mokytoja D. Blauzdžiūnienė), „Mūsų Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijai svarbios datos“ (vad. – matematikos mokytoja D. Ivanauskienė), „Vabalų viešbutis“ (vad. – technologijų mokytojas A. Raišelis), „Įdomiausi renginiai mūsų progimnazijoje“ (vad. – anglų k. mokytoja R.Rapšienė)

6 klasių mokiniai atliko tokius projektinius darbus: „Klimato kaitos poveikis Lietuvos gamtai“ (vad. – anglų k. mokytoja I. Vizbarienė), „Skanu. Bet ar sveika. Mitybos principų tyrimas ir įvertinimas Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje“ (vad. – gamtos ir chemijos mokytoja A. Vaitiekūnaitė), „Tegul auga gerumo medžiai“ (vad. – tikybos mokytoja Z. Mikalauskaitė), „Mūsų organizmas – ne šiukšlių dėžė“ (vad. – fizinio ugdymo mokytojas V. Jocius), „Virtualus jungtinis Lietuvos vaikų choro sezonas „Malda Lietuvai““ (vad. – muzikos mokytoja L. Palavenienė).

7 klasių mokiniai atliko tokius projektinius darbus: „Aplinkos oro taršos monitoringas mokinių gyvenamojoje aplinkoje“ (vad. – matematikos mokytoja J. Chatkevičienė), „Klimato chaosas jau pas mus?!“ (vad. – anglų k. mokytoja I. Jankūnaitė-Sazonova), „10 sėkmės istorijų“ (vad. – rusų k. mokytoja A. Lopato), „7-8 klasių mokinių skaitymo motyvacijos ypatumai“ (vad. – lietuvių k. mokytoja D. Mačėnienė), „Apie Lietuvos praeitį pasakoja Panevėžio skulptūros, bareljefai“ (vad. – istorijos mokytoja S. Zavadskienė).

8 klasių mokiniai atliko tokius projektinius darbus: „40 svarbiausių faktų apie Alfonso Lipniūno progimnaziją“ (vad. – socialinė pedagogė V. Imbrasienė), „Tausokime elektros energiją“ (vad. – fizikos mokytoja B. Savickienė), „Plastiko amžius: kaip ir kas iš Nevėžio patenka į vandenyną“ (vad. – geografijos mokytoja A. Auksutienė), „Mokyklos valgyklos sienos pano“ (vad. – dailės mokytoja V.Balčiūnienė).

Labai smagu, kad mokytojai-projektų vadovai visų mokinių atliktą darbą įvertino „Įskaityta“.

Vertinimo komisija vienbalsiai pripažino, kad šiais mokslo metais atliktos projektinės veiklos yra gerokai brandesnės, įdomesnės negu ankstesniais metais, jos labiau susiję su mūsų progimnazijos prioritetais ir praktinėmis mokinių veiklomis. Todėl tikrai nebuvo paprasta iš kiekvienos klasių grupės išrinkti vieną – sėkmingiausiai atliktą – projektą, nes puikiai atliktų projektų buvo daug.

5 klasių grupėje sėkmingiausiai atliktu projektu pripažintas projektas „SVEIKATA IŠ GAMTOS VAISTINĖS“, kurį atliko 9 mokiniai iš 5a kl. ir 1 mokinys iš 5b kl. Projekto vadovė – biologijos mokytoja D. Blauzdžiūnienė.

6 klasių grupėje sėkmingiausiai atliktu projektu pripažintas itin neįprastas ir originalus projektas „VIRTUALUS JUNGTINIS LIETUVOS VAIKŲ CHORO SEZONAS „MALDA PASAULIUI““. Šį projektą atliko 4 mokiniai iš 5a kl., 4 mokiniai iš 5b kl., 1 mokinė iš 6a kl., 1 mokinė iš 6b kl., 2 mokinės iš 8b kl. Projekto vadovė – muzikos mokytoja L. Palavenienė.

7 klasių grupėje sėkmingiausiai atliktu projektu pripažintas projektas „APLINKOS ORO TARŠOS MONITORINGAS MOKINIŲ GYVENAMOJE APLINKOJE“. Projektą atliko 8 mokiniai iš 7 b kl. Projekto vadovė – matematikos mokytoja J. Chatkevičienė.

8 klasių grupėje sėkmingiausiai atliktu projektu pripažintas projektas „MOKYKLOS VALGYKLOS SIENOS PANO“. Projektą atliko 2 mokinės iš 8a kl., 7 mokinės iš 8b kl.

Šiuos projektus atlikę mokiniai bus apdovanoti sertifikatais, o jiems vadovavę mokytojai – padėkos raštais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokiniams už atliktas projektines veiklas, bendravimą ir bendradarbiavimą, mokytojams-projektų vadovams – už kūrybingas projektų temas, kantrybę mokant savo mokinius atsakingumo, rimtos veiklos, ieškoti informacijos, atlikti tyrimus, už gebėjimą sudominti.

Ačiū visiems! Jūs padirbėjote puikiai!

„Projektų mozaikos“ koordinatorė mokytoja Dainora Raudienė