2014-05-29 1390

Gegužės 22 dieną į Talkonių kaimą (Pasvalio raj., Pumpėnų sen.) susirinko gausus būrelis tikinčiųjų: progimnazijos bendruomenė ir Pumpėnų kaimo parapijiečiai. Progimnazijos globėjo, Dievo tarno Alfonso Lipniūno tėviškėje pagal seną tradiciją susirinkusieji giedojo litanijas Švč. Mergelei Marijai ir pagerbė kunigą Alfonsą Lipniūną.

Šventė prasidėjo vyskupo emerito Jo Ekscelencijos Jono Kaunecko žodžiais ir litanijomis Dievo Motinos garbei, kurias giedojo visi susirinkusieji ir progimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Loretos Palavenienės. Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė tarė sveikinimo žodį, ir kartu su buvusiu direktoriumi Jonu Knizikevičiumi skelbė iškilmingą kunigo Alfonso Lipniūno memorialinės rodyklės atidarymą.. Memorialinį rodiklį pagamino technologijų mokytojas Alminas Raišelis. Ši rodyklė, pastatyta prie Baltijos kelio, primins, kad šiame kaime yra gimęs ir praleidęs savo vaikystę didis žmogus Alfonsas Lipniūnas.

4–5 klasių mokiniai vaidinime „Pagal tai, kaip mylėjome“ inscenizavo evangelijos ištrauką. Kristus Karalius pasaulio pabaigoje teis mus pagal meilę ir gailestingumo darbus, kuriuos padarėme kitiems ir tuo pačiu metu Jam Pačiam. Stengiamės sekti Alfonso Lipniūno pavyzdžiu, kartu su juo tikimės išgirsti Viešpaties žodžius: „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę“.

Po vaidinimo ir giesmių Švč. Mergelei Marijai Pumpėnų kultūros namų bendruomenė linksmino šventės dalyvius liaudiškomis dainomis ir muzika, o Alfonso Lipniūno giminaičiai vaišino savo gėrybėmis.

Dėkojame visiems už bendradarbiavimą. Prašome Viešpaties, kad Alfonsui Lipniūnui užtariant, augtų mūsų tikėjimas, viltis ir meilė.

s.Dovire
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės