Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Paskelbta: 2021-02-17
Peržiūros: 226
Kategorija: Sielovada

Pelenų diena. Katalikų Bažnyčios liturgijoje ši diena pradeda naują pasiruošimo etapą apmąstant VIEŠPATIES Jėzaus Kristaus kančios paslaptis laukiant Velykų prisikėlimo ryto. Šiandien bažnyčiose barstomi pelenai primenant Viešpaties kančią ir meilę gilinantis į Velykų slėpinius.

Ta proga Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė nuotoliniu būdu išklausė kunigo kapeliono Domingo gavėnios pristatymą pagal atnaujintą Bažnyčios liturgiją. Gavėnios metu kunigas kvietė maldai, dėkojimui ir meilės tarnystei. Dėkodami už gautas dovanas ir malones savo darbais galime meilę rodyti kitiems. Jeigu nors po 1 mm kiekvienas pasikeistume į gerą, didžiuliai pasikeitimai vyktų šeimose, bendruomenėse, tautoje. Tokio pasikeitimo kunigas Domingo linkėjo visiems per prasidedantį gavėnios laiką.