Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2021-01-11
Peržiūros: 500
Kategorija: Veiklos

Informuojame, kad priėmimas į gimnazijų I klases prasidės kovo 1 d. 8.00 val.

Kokiais būdais bus galima teikti prašymus ir pridedamus dokumentus, atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, bus pranešta vasario mėn.

Prasidėjus mokinių priėmimui į 1, 5 klases skyrius sulaukia labai daug klausimų dėl priėmimo į gimnazijų I klases. Todėl siunčiame informaciją apie priėmimą į gimnazijų I klases ir naują prašymo formą, kad galėtumėte informuoti 8 klasių mokinius ir jų tėvelius.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Mokinių priėmimo tvarkos į Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 74 punktas, vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 6 punktu, numato, kad priimti mokiniai į klases skirstomi pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus. Prašome juo vadovautis.

Laima Matuzevičienė
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė