Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

„Mes ir sveiki, ir aktyvūs! Mokykla pasirinko įgyvendinti modelį: sveikatą stiprinančios mokyklos“

Paskelbta: 2020-12-15
Peržiūros: 381
Sveika mokykla

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA

„MES IR SVEIKI, IR AKTYVŪS! MOKYKLA PASIRINKO ĮGYVENDINTI MODELĮ: SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS“

Progimnazijos sveikatą stiprinančios programos „Sveikatos mozaika“ tikslas - stiprinti progimnazijos bendruomenės narių fizinę, psichinę, socialinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei bendromis pedagogų, šeimos bei projekto įgyvendinimo partnerių pastangomis kurti sveikatai palankią progimnazijos aplinką.

Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas turi ypatingą ugdomąjį bei sveikatos stiprinimo poveikį mokiniams. Pats ugdymo procesas ir aplinka turi skatinti sveikai ir fiziškai aktyviai gyventi, todėl progimnazijos pedagogai vaikų fiziniam aktyvumui skatinti taiko įvairias fizinio aktyvumo veiklos formas. Progimnazijoje inicijuojamų veiklų ir fizinio aktyvumo ryšys yra trejopas: 1. Formalus ugdymas: galimos formos: mankšta, judrieji žaidimai, sportiniai ir šokių būreliai, aktyvi veikla per pertraukas, progimnazijos teritorijos pritaikymas aktyviam judėjimui, fizinio ugdymo pamokos, sveikatos programos integravimas. 2. Neformalus ugdymas: būreliai, išvykos, renginiai. 3. Fizinio ugdymo mokytojų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, pedagogų švietimas mokinių fizinio aktyvumo klausimais.

Pamokų metu, pertraukų metu, po pamokų, organizuojame šias mokinių, fizinį aktyvumą didinančias veiklas:

  • Judriąsias pertraukas;
  • Mokinių – mokytojų komandų tinklinio varžybas;
  • Linksmąsias estafetes;
  • Fizinio ugdymo pamokas lauke;
  • Turistinius žygius dviračiais;
  • Veiklas kitose sporto erdvėse;
  • Šokio pertraukas.

Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė