Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Progimnazijoje 2021 mokslo metais 1-4 klasėse bus įgyvendinamos tarpdalykinės finansinio raštingumo programos „Aš pats“ ir „Daugiau nei pinigai“

Paskelbta: 2020-12-15
Peržiūros: 463
Kategorija: Renginiai

2019-2020 m.m. progimnazija įgyvendino ŠMSM ir LJA pilotinį finansiniam raštingumui stiprinti projektą „Mano bendruomenė“. Nuo 2021 m.m. 1-4 klasėse bus įgyvendinamos tęstinės tarpdalykinės finansinio raštingumo programos „Aš pats“ ir „Daugiau nei pinigai“. Progimnazijos pradinių klasių mokytojos dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir „Lietuvos Junior Achievement“ vykdomų pilotinių projektų finansiniam raštingumui stiprinti programų „Aš pats“ ir „Daugiau nei pinigai“ mokymuose.

Adaptuota ir finansiniam raštingumui stiprinti skirta programa „Aš pats“, skirta priešmokyklinių ir 1 klasių mokiniams, programa padeda siekti finansinio raštingumo įgūdžių, o taip pat teikti socialinių mokslų, verslo, ekonomikos žinių ir gerinti skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžius. Programos „Aš pats“ praktinės užduotys susieja finansinio raštingumo mokymą su pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymo tikslais. Vykdydami programoje siūlomas veiklas mokiniai įgys svarbių pagrindinių žinių apie tai, kaip planuoti išlaidas ir pajamas (asmeniniai finansai) ir sužinos, kaip ir kokius sprendimus priima vartotojai, siekdami patenkinti poreikius ir norus, kuo svarbūs pinigai ir kaip jų užsidirbti, taupyti ir dalytis.

Adaptuota ir finansiniam raštingumui stiprinti skirta programa „Daugiau nei pinigai“, skirta 4-5 klasių mokiniams finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžiams stiprinti. Vykdydami programoje siūlomas veiklas mokiniai mokysis kurti įmones, verslo planus „Kaip užsidirbti pinigų?“, kaups žinias apie skolinimąsi, alternatyvias sąvokas, suvoks, kodėl finansų įmonės skolina arba neskolina pinigus, kaip veslininkai savo produkciją pristato pasaulinėje rinkoje, kaip plėtoja savo verslą už Lietuvos ribų, sužinos, kaip mąsto verslininkai ir kaip patiems pradėti verslą, kodėl naudinga turėti taupomąją sąskaitą. Programos tikslas – siekti, kad mokiniai suprastų verslą ir ekonomiką, puoselėtų iniciatyvą, kūrybiškumą ir lyderio savybes. Labai svarbu įkvėpti jaunus augančius žmones ir paruošti juos gyvenimo sėkmei.

Mokymus vedė Jūratė Raudoniūtė, finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo organizacijai „Lietuvos Junior Achievement“ administracijos ir programų direktorė ir Rūta Filončikienė ,VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė.
Savo patirtimi pradinių klasių mokytojos pasidalins su Lietuvos pedagogais respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje „Mažais žingsneliais – finansinio raštingumo ir verslumo link“. Didžiuojamės, kad Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija tapo pavyzdine Lietuvos mokykla finansinio raštingumo ugdyme.

Danguolė Kviliūnienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė, finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžių stiprinimo progimnazijoje veiklų koordinatorė