2020-09-21 96


2020 – 2021 m. m.
Sveikatą stiprinančios mokyklos darbo grupė

1. Vaida Imbrasienė, socialinė pedagogė, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės vadovė; atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidos vykdymą ir jo plėtrą, gerų progimnazijos bendruomenės narių santykių plėtojimą (psichosocialinę aplinką);
2. Ligita Urbelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už pedagogų bendruomenės profesinių kompetencijų tobulinimą sveikatos stiprinimo srityje;
3. Giedrė Charisova, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už progimnazijos saugios, sveikatą stiprinančios ugdymo aplinkos, materialinių išteklių puoselėjimą;
4. Justina Mikšytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
5. Valmantas Jocius, kūno kultūros mokytojas, atsakingas už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6. Loreta Palavenienė, muzikos ir šokio mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
7. Vidutė Želvienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
8. Vaida Kielienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
9. Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
10. Dalia Sinkevičienė, technologijų mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
11. Alminas Raišelis, technologijų mokytojas, atsakingas už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
12. Arminas Lunius, mokinių atstovas;
13. Vesta Bajoriūnaitė, mokinių atstovė;
14. Diana Banienė, tėvų atstovė;
15. Rima Šarkanienė, Panevėžio švietimo centro metodininkė;
16. Daiva Dambrauskienė, VIP Sport & Pilates klubo trenerė.
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės