Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-05-04

1. 8.00–8.35 val.
2. 8.55–9.30 val.
3. 9.50–10.25 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.30 val.
5. 12.00–12.35 val.

1. 8.00–8.45 val.
2. 8.55–9.40 val.
3. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.40 val
5. 12.00–12.45 val.

0. 8.00–8.45 val.
1. 8.55–9.40 val.
2. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
3. 10.55–11.40 val.
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams
4. 12.00–12.45 val.
5. 12.55–13.40 val.
6. 13.50–14.35 val.
7. 14.45–15.30 val.


Paskelbta: 2020-09-21
Peržiūros: 369


2020 – 2021 m. m.
Sveikatą stiprinančios mokyklos darbo grupė

1. Vaida Imbrasienė, socialinė pedagogė, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės vadovė; atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidos vykdymą ir jo plėtrą, gerų progimnazijos bendruomenės narių santykių plėtojimą (psichosocialinę aplinką);
2. Ligita Urbelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už pedagogų bendruomenės profesinių kompetencijų tobulinimą sveikatos stiprinimo srityje;
3. Giedrė Charisova, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už progimnazijos saugios, sveikatą stiprinančios ugdymo aplinkos, materialinių išteklių puoselėjimą;
4. Justina Mikšytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
5. Valmantas Jocius, kūno kultūros mokytojas, atsakingas už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6. Loreta Palavenienė, muzikos ir šokio mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
7. Vidutė Želvienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
8. Vaida Kielienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
9. Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
10. Dalia Sinkevičienė, technologijų mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
11. Alminas Raišelis, technologijų mokytojas, atsakingas už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
12. Arminas Lunius, mokinių atstovas;
13. Vesta Bajoriūnaitė, mokinių atstovė;
14. Diana Banienė, tėvų atstovė;
15. Rima Šarkanienė, Panevėžio švietimo centro metodininkė;
16. Daiva Dambrauskienė, VIP Sport & Pilates klubo trenerė.