Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą šokio mokytojo 0,3 pareigybei užimti nuolatiniam darbui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Laisvos darbo vietos 2019-2020 m.m. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą šokio mokytojo 0,3 pareigybei užimti nuolatiniam darbui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
2020-07-26 25

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą šokio mokytojo 0,3 pareigybei užimti nuolatiniam darbui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis: 390-455 Eur (neatskaičius mokesčių), nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, šokio mokytojo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas

Pretendentai dokumentus iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. 15 val. pristato asmeniškai į progimnazijos raštinę, siunčia elektroninio pašto adresu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt arba siunčia registruotu laišku adresu Klaipėdos g. 138, Panevėžys.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2020 m. rugpjūčio 24 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Apie konkursą galima pasiteirauti: tel. (8-45) 52 77 17, el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt

Alfonso Lipniūno progimnazijos administracija

Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės