Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2020-07-03
Peržiūros: 1626
Kategorija: Renginiai

Dvi savaites Alfonso Lipniūno progimnazijoje 1-4 klasių mokiniai lankė Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos finansuojamą vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą „Būk mano draugu“. Pasibaigęs nuotolinis mokymas, besitęsiantis karantinas parodė, kad vaikai labai pasiilgo bendravimo, įvairių linksmų, geras emocijas suteikiančių veiklų. Mokytojai derino veiklas, stengėsi, kad vaikams būtų įdomu, linksma ir gera. Stovykloje „Būk mano draugu“ vaikams buvo sudarytos puikios sąlygos saviraiškai, bendravimui, akiračio plėtimui. Tikime, kad stovyklaudami vaikai ne tik pailsėjo, bet ir įgijo kasdieniniame gyvenime reikalingų žinių bei įgūdžių. Bendraudami ir bendradarbiaudami mažieji stovyklautojai mokėsi išklausyti, laikytis susitarimų ir taisyklių, padėti vieni kitiems, gerbti bendraamžius. Vaikų amžių atitinkanti ir sudominanti veikla žadino susidomėjimą dorinėmis vertybėmis, formavo teigiamas nuostatas, atvirumą bendrystei. Mokiniai mokėsi suteikti pirmąją pagalbą susižeidus, sužinojo, kaip saugiai važinėti dviračiu, kaip jį valdyti apvažiuojant kliūtis. Daug klausimų ir emocijų sukėlė gyvalazdės, augalų atpažinimas, arbatų degustacija. Kūrybinėse dirbtuvėlėse mokiniai atskleidė ir ugdėsi savo kūrybinius, meninius gebėjimus, kūrė įvairius rankdarbius, savo patirtus įspūdžius vaizdavo piešiniuose, pasigamino skirtukus, „Vasaros dienoraštį“, kuriame aprašys įdomiausius savo vasaros nuotykius, įspūdžius. Senovinių daiktų lobyną aptiko lankydamiesi privačioje sodyboje – muziejuje, o su Panevėžio siauruku susipažino ir stoties viršininko kepurę matavosi Panevėžio geležinkelio stotyje. Stovyklautojai susitiko ir su Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės tyrėja Laima Keblienė, kuri ne tik supažindino su saugiu elgesiu gatvėje, prie vandens telkinių ir namuose vasaros atostogų metu, bet papasakojo ir apie savo profesiją, parodė priemones, kurias naudoja savo darbe policijos pareigūnai. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimų, matavosi liemenę, apžiūrėjo ir išbandė antrankius, lazdas, smalsiai apžiūrinėjo policijos automobilį. Pareigūnė atsakė į vaikus dominančius klausimus, palinkėjo elgtis saugiai ir atsakingai. Sporto trenerė Kristina Kaunietienė pravedė puikias treniruotes. Vaikai išbandė įvairias rungtis, lavino savo fizines galias, judrumą, šoklumą, reakciją. Aiškinosi, kodėl svarbu būti fiziškai aktyviam, rūpintis savo sveikata. Šunų dresūros mokykla „Mano Bestas“ stovyklautojams pristatė savo dresuotų šuniukų pasirodymą, o vaikai atsidėkojo šypsenomis ir plojimais.

Stovyklautojai tarp kitų įvairių užsiėmimų nepamiršo ir dvasinių vertybių bei tikėjimo žinių, o visa tai pagilinti rinkosi į Kristaus Karaliaus katedrą. Pagarbinę švenčiausią sakramentą, susipažinę su Katedros architektūros paslaptimis, prie Marijos statulos uždegę žvakelę ir pasimeldę už artimuosius, mokiniai susitiko su Karsakiškio klebonu kunigu Jonu Morkvėnu. Kunigas nuoširdžiai bendravo su stovyklautojais suprantamai pristatydamas maldą, išpažinties ir Komunijos svarbą, Dievo malonės paslaptis. Kitą stovyklautojų grupę aplankė emeritas vyskupas Jonas Kauneckas. Į susitikimus su vaikais atėjo pasipuošęs liturginiais rūbais ir pristatė Dievo reikšmę, pasaulio sukūrimą, išaiškino kaip svarbu melstis savo žodžiais, tylia malda, Dievui išsakyti savo reikalus. Vyskupas kiekvienam padovanojo po knygutę. Tikėjimo kelionė baigėsi prie kunigo Alfonso Lipniūno kapo sukalbant maldą prašant jo paskelbimo palaimintuoju.

Stovyklos dalyvių ir jų tėvelių apklausa parodė, kad stovykloje „Būk mano draugu“ vaikai jautėsi puikiai, o veiklų įvairovė patenkino visų vaikų poreikius, nes buvo smagios, įdomios, žaismingos.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai už geranoriškumą, už suteiktą projekto finansavimą, kas sudarė galimybę Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pradinių klasių mokiniams jaustis saugiai, patirti bendrystės jausmą, ugdytis krikščioniškas vertybes, skleisti tikėjimo žodį bei turiningai, nuotaikingai ir linksmai leisti laiką vaikų vasaros poilsio dienos stovykloje „Būk mano draugu“.

Stovyklos „Būk mano draugu“ varovė mokytoja Elena Olenburg