Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Nuvilnijo VIII progimnazijos klasių chorų festivalio koncertas

Paskelbta: 2019-11-28
Peržiūros: 507
Kategorija: Renginiai

Mums reikia Kristaus žodžio, nes tai yra gyvenimo žodžiai! Mums jų reikia savo tikėjimui, kad žinotume, kuo ir kaip iš tikrųjų tikime, O prie žodžių pritaikyta muzika uždega širdis, vien žodžiai to neįstengtų. Giesmė padeda mums įžvelgti, kas slypi už jos žodžių ir suvokti, kas dedasi giedančiojo širdyje.

Kaip ir kasmet lapkričio 22 d. progimnazijoje įvyko jau VIII klasių chorų festivalis, skirtas religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjai šv. Cecilijos garbei. Šių metų tematika pasirinkta „Lietuvos jaunimo dienų himnų – giesmių mozaika“. Kiekvienų jaunimo dienų himnai – tai ypatingi kūriniai, kurie atskleidžia tam tikrą tematiką, turi stiprią vienyjančią jėgą, perteikia ir atspindi renginio tematiką ir kiekvienam asmeniškai siunčia konkrečią žinią. Pasaulio jaunimo dienų himno tikslas – vesti susirinkusius jaunus žmonės į maldą ir Dievo garbinimą.

Šiųmetis renginys prasidėjo Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje 2018 m. jaunimo giesme, kurią atliko NVŠ „Angelaičių“ choro dalyviai.

2-okai pasirinko ir atliko 2007 m. LJD himną „Drąsos! Tai aš“, kuris vyko Klaipėdoje.
3-okai džiaugėsi išsitraukę 2010 m. LJD himną „Kelkis ir eik“, kuris vyko Panevėžyje.
1-okams atiteko 2012 m. Panevėžio vyskupijos jaunimo dienų himnas „Kur giesmė, daina ir meilė“. Renginys vyko Utenoje
6-okai atliko 2013 m. LJD himną „Jus aš draugais vadinu“, kuris skambėjo Kaune.
5-okai paruošė 2015 m. LJD himną „Kur jūsų lobis, ten ir Jūsų širdis“, Alytuje skambėjusį.
4-okai pristatė 2016 m. PJD himną „Palaiminti gailestingieji“, šis himnas buvo atliekamas Krokuvoje, Lenkijoje.
7-okai sugiedojo 2017 m. LJD himną „Tiesa padarys jus laisvus“, tais metais Vilniuje vyko jaunimo dienos.
8-okams atiteko pats naujausias 2019 m. PJD himnas „Štai aš čia, tarnaitė Viešpaties“, jaunimo dienos vyko Panamoje.

Šventė baigėsi 2019 m. Šiluvoje vykstančių Lietuvos Katalikiškų mokyklų festivalio himnu grupės Ichtus giesme „Noriu šokti Viešpačiui“. Šią giesmę džiaugsmingai atliko visa progimnazijos bendruomenė ir svečiai.

Mokykloje svečiavosi Panevėžio muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“, vadovaujamas mokytojos Rimos Mureikienės. Ansambio mergaitės paruošė ir paskambino kanklėmis net tris jausmingus kūrinius. Kanklių muzika suteikė daug kūrybinio įkvėpimo šaltiniu ir suteikė drąsos ir pasitikėjimo jaunieisiems atlikėjams.

Festivalį vedė ir tyloje kalbėjo apie Žodį, kuriame žmogus atranda kažką naujo Viešpatyje, lietuvių kalbos mokytoja Dalia Mačėnienė. Giesmes su mokiniais ruošė muzikos mokytoja Loreta Palavenienė. Kad Kristaus žodis gyvuotų mumyse vaisingai, visuomet mūsų idėjas palaiko, pataria, padrąsina ir pritaria tikybos mokytoja s. Kristina.

Nuoširdžiai dėkojame visiems progimnazijos mokiniams už Jūsų įdėtas pastangas, už paliktus įsimintinus įspūdžius ir drauge sugiedotas giesmes iš Dievo meilės. Ačiū mokytojams ir tėveliams atėjusiems pasiklausyti giedamų giesmių iš širdies.

Muzikos mokytoja Loreta Palavenienė