Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą psichologo arba psichologo asistento pareigybei užimti.

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Laisvos darbo vietos 2019-2020 m.m. Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą psichologo arba psichologo asistento pareigybei užimti.
2019-11-05 89

Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą psichologo arba psichologo asistento pareigybei užimti.

Darbo užmokestis: 1057-1378 Eur (neatskaičius mokesčių), nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius; dalyvauja progimnazijos metinės veiklos planavime, progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Reikalavimai pretendentams:

 1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis nei psichologijos bakalauro laipsnis – psichologo asistentui, magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija – psichologui;
 2. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
 3. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 4. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 5. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentų privalumai:

 1. darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje;
 2. projektinės veiklos patirtis;
 3. mokėti bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į progimnazijos raštinę, adresu Klaipėdos g. 138, Panevėžys arba siunčia el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt
Dokumentai priimami iki lapkričio 19 d. 15.00 val. progimnazijos raštinėje.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas lapkričio 21 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.
Telefonas pasiteirauti (8-45) 52 77 17, el. paštas rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt

Direktorė Vilma Petrulevičienė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės