Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Lietuvos katalikiškųjų mokyklų festivalio Šiluvoje akimirkos

Paskelbta: 2019-09-12
Peržiūros: 955
Kategorija: Renginiai

Šiluva, Lietuvos Katalikiškų mokyklų festivalis „Būkite drąsūs sekti Jėzumi". Vidudienį iškilmingai vyko Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo dar keli vyskupai ir būrys kapelionų bei kitų kunigų. Visi drauge meldėmės už katalikiškų mokyklų moksleivius ir visą jaunimą, kad nebijotų apsispręsti už Kristų. Po Eucharistijos mokiniai pietavo Šiluvos gimnazijos stadione. Bendrystė, malda ir gera nuotaika lydėjo mus visą dieną. Šventės pabaigoje aikštėje sušokome bendrą šokį „Noriu šokti Viešpačiui'. Atsisveikinant mokiniai pasikeitė atsivežtais pieštukais, bei pažadėjo melstis visus metus už Šiluvoje sutiktą naują draugą. Šis katalikiškų mokyklų festivalis jau trečius metus iš eilės pakvietė jaunus žmones atnaujinti savo draugystę su Dievo Motina Marija ir Jėzumi, pavedant savo širdis, gyvenimus ir prasidėjusius mokslo metus Viešpaties malonei.

Nuoširdžiai dėkoju visiems savo mokinukams už puikiai praleistą dieną, už patirtus įspūdžius, gerumą, bendrystę Aleliuja!

Mokytoja Loreta Palavenienė