Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Būk mano draugu“

Paskelbta: 2019-06-28
Peržiūros: 884
Kategorija: Renginiai

Pasibaigus mokslo metams Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje dvi savaites aidėjo 1 – 4 klasių mokinių balsai ir juokas. Vaikai lankė Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos finansuojamą vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą „Būk mano draugu“. Stovyklos veiklas organizavo, kartu su stovyklautojais keliavo mokytojai Elena Oldenburg, Alminas Raišelis, Nijolė Misevičienė, Danguolė Kviliūnienė, Vaida Kielienė, Laima Norvaišaitė, sesuo Kristina – Zita Mikalauskaitė, Regina Zigmantienė, Vidutė Želvienė, Irena Mikalajūnienė, Valmantas Jocius, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė, bibliotekininkė Daiva Kaliasienė, mokytojo padėjėja Laimutė Devižienė.

Mokiniai keliavo po Panevėžį, Kėdainius, Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio rajonus ir dalyvavo kultūrinėse pažintinėse veiklose.

Aplankė Švč. Trejybės bažnyčią ir susitiko su rektorato kunigu vikaru Vitalijumi Kodžiu. Kunigas supažindino su bažnyčios istorija, paaiškino Švenčiausiojo Sakramento svarbą, amžinos „lemputės“ prasmę, paaiškino liturginių daiktų paskirtį. Stovyklautojams buvo įdomu apžiūrėti bažnyčios altorius, nematytas klausyklas, relikvijorių saugyklą. Vaikai lankėsi ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje Pasvalio rajone, Pumpėnų miestelyje. Vienuolis ir kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas papasakojo šios bažnyčios, šventų paveikslų atsiradimo istorijas, atsakė į vaikams rūpimus tikėjimo klausimus, pakvietė pažaisti, pasivaišinti ir atsigaivinti vėsiais gėrimais. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje klausėsi nuostabios vargonų muzikos. Vargonais grojo bažnyčios savanoris Dominykas, kuris ir supažindino su bažnyčios istorija, parodė vargonus. Bažnyčios centre - stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos paveikslas, prieš kurį suklupę stovyklautojai sukalbėjo maldelę.

Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne stovyklautojus pasitiko vienuolės Dovirė, Konstansi, Madre ir Aušros Vartų Marija. Sesės maloniai bendravo, atsakė į vaikus dominančius klausimus, aptarė tikėjimo tiesas. Stovyklautojai sužinojo, kas yra Dievo namai, kaip juose elgtis, kokias krikščioniškas vertybes turime ugdytis. Sesuo Dovirė įdomiai ir įtikinamai kalbėjo apie maldos galią, tikėjimą, meilę Dievui. Daug dėmesio sesės skyrė draugystės ir draugo sąvokoms paaiškinti. Išsiaiškinę , kas ir koks turi būti tikras draugas, atliko kūrybinį darbą - sukūrė savo įsivaizduojamą draugą. Smagu buvo dirbti grupėje, tartis, priimti bendrus sprendimus, pristatyti savo darbus. Pasidžiaugę savo ir kitų darbais, visi skubėjo į vienuolyno sodą, kur žaidė linksmus judriuosius žaidimus.

Kėdainiuose stovyklautojai apžiūrėjo Kėdainių senamiestį, aplankė seniausią Kėdainių miesto pastatą - Šv. Jurgio bažnyčią, minaretą. Lankėsi kraštotyros ir medžio skulptūrų muziejuose. Čia gėrėjosi Vytauto Ulevičiaus medžio drožiniais, kurie išsiskiria puošnumu, dekoratyvumu, stilizuotu siužetu, ornamentais ir pažymėti vienu ženklu – lietuvybe. Netoli Kėdainių, Babėnuose, mokiniai aplankė ąžuolą. Pasakojama, kad jį pasodino Mikalojus Daukša, lietuvių raštijos pradininkas. Atvykę į Ruoščių kaimą Kėdainių rajone surado laukų akmenį, kuris žymi Lietuvos geografinį vidurį. (Pagal architekto V. Kundroto projektą buvo atgabenti dar du akmenys, simbolizuojantys Žemaitiją ir Aukštaitiją. Ant akmenų pastatyta granito lentelė su iškaltomis geografinio vidurio koordinatėmis.)

Vaikai lankėsi ir Krekenavos regioniniame parke, kopė į 30 metrų aukščio apžvalgos bokštą. Nuo jo grožėjosi Nevėžio slėniu, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika, žydinčiais laukais ir pievomis. Išbandė pojūčių taką, apžiūrėjo lankytojų centre įkurtą vidaus ekspoziciją. Panevėžio miškų urėdijoje keliavo mokomuoju - pažintiniu Girinio taku, susipažino su medžių rūšimis, apžiūrėjo Linkavos upelio pakrantėje gulintį akmenį Rapolą, išbandė savo jėgas kopdami į šlaitą. Nusileidę nuo skardžio, keliavo prie slėnyje esančios laužavietės. Mokytojas Alminas pamokė stovyklautojus susikurti laužą, sutvarkyti laužavietę pasibaigus iškylai. Lauže keptos dešrelės, kopūsto lapai, šalti gėrimai, linksmi žaidimai, upelio vandens gaiva sukėlė daug džiugių emocijų

Panevėžio priešgaisrinėje apsaugos ir gelbėjimo valdyboje vaikai susipažino su ugniagesio gelbėtojo profesija, apžiūrėjo ugniagesių gelbėtojų turimą techniką, įrangą, aprangą. Mokiniai suvokė, kad ugnis gali būti labai pavojinga.

Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariate bendruomenės pareigūnės Daiva Šarkauskienė ir Laima Keblienė parodė policijos turimas mašinas, spec. priemones, aprangą. Pareigūnės mielai atsakinėjo į vaikų klausimus, priminė, kaip saugiai elgtis atostogų metu prie vandens.

Keliaudami po Panevėžį vaikai pagilino žinias apie savo miestą, grožėjosi Senvage, J.Miltinio teatru, aplankė kitas įžymias Panevėžio vietas. Kūrybiškumą, grožio suvokimą ugdėsi dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėlėse mokyklos bibliotekoje, klasėje, lauke, miške, o naujų žinių – dalyvaudami edukacinėse programose kino teatre „Garsas“ ir J. Masiulio knygyne. Knygyne stovyklautojai prisiminė Panevėžio miesto, knygyno istoriją, kurią pasakojo knygyno direktorė Ramutė Leščinskienė. Žinias apie savo gimtąjį miestą įtvirtino spręsdami kryžiažodžius, dėliodami dėliones, atsakydami į klausimus.

Dailės galerijoje stovyklautojai dalyvavo edukacinėse programose, kurias vedė tapytojas Artūras Stančikas ir keramikas Eugenijus Čibinskas. Vaikai išbandė savo kūrybinius gebėjimus, apžiūrėjo meno kūrinius. Senovinių daiktų lobyną aptiko lankydamiesi Klemento Sakalausko privačioje sodyboje – muziejuje.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Giedrė Kundrotienė priminė sveikos gyvensenos ir subalansuotos mitybos, judėjimo svarbą, pateikė įvairių ir įdomių praktinių užduočių, kurias vaikai su malonumu ir susidomėjimu atliko.

Dalyvaudami įvairiose veiklose stovyklautojai patyrė bendrystės jausmą, mokėsi bendravimą su žmonėmis, Dievu grįsti krikščioniškomis vertybėmis, puoselėti tikėjimą, gailestingumą, veiklumą. Mokiniai pajuto atsakomybę už savo poelgius ir veiksmus, susirado naujų draugų, geriau pažino save.

Dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai (JAV) už geranoriškumą, už suteiktą finansinę pagalbą ir sudarytą galimybę Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 1 – 4 klasių mokiniams atostogų metu jaustis saugiai, turiningai ir linksmai leisti laiką vaikų vasaros poilsio dienos stovykloje „Būk mano draugu“.

Stovyklos „Būk mano draugu“ vadovė mokytoja Elena Oldenburg