Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą biologijos mokytojo pareigoms užimti pilnu darbo krūviu

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Laisvos darbo vietos 2018-2019 m.m. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą biologijos mokytojo pareigoms užimti pilnu darbo krūviu
2019-06-10 57

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą biologijos mokytojo pareigoms užimti pilnu darbo krūviu nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, biologijos mokytojo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į progimnazijos raštinę arba siunčia registruotu laišku adresu Klaipėdos g. 138, Panevėžys.

Dokumentai priimami iki birželio 25 d. 15 val. raštinėje.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas birželio 27 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.
Telefonas pasiteirauti (8-45) 52 77 17, el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt 

Direktorė Vilma Petrulevičienė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės