2019-02-08 404

Mokinių priėmimas į gimnazijų I klases

Dokumentų priėmimas į gimnazijų I klases pradedamas kovo 1 d.

Į Vytauto Žemkalnio gimnazijos I klases priimama pačioje gimnazijoje.

Į Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio, „Minties“ gimnazijų I klases mokiniai priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23) nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d., nuo balandžio 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pateikiami dokumentai:
  1. prašymo popierinis ar elektroninis variantas (3 priedas);
  2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;
  3. mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtinta pažyma apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus ar jos kopija.

Pastaba: Vaiko sveikatos pažymėjimas, gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma nereikalingi.

Birželio mėn., pasibaigus mokslo metams, reikės pateikti pažymėjimo (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) kopiją ir 2 fotonuotraukas (3x4, iki rugsėjo 1 d. į gimnaziją).

Prašymą ir pridedamus dokumentus galima atnešti į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių (Laisvės a. 23) arba atsiųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

Užpildytų ir pasirašytų popierinių prašymų skaitmeninės kopijos arba elektroniniai prašymai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu pradedami siųsti kovo 1 d. 8.00 val.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantas.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta reikalingų duomenų ar pateikti duomenys yra neteisingi, jeigu jis gautas anksčiau už nustatytą priėmimo į mokyklą pradžios dieną ar laiką, informuojant apie tai pareiškėją.

Prašymų siuntėjai apie prašymų gavimą informuojami.

Jeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai neaiškūs, prašoma papildomai pateikti dokumentų originalus.

Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės