Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2018-10-29
Peržiūros: 1110
Kategorija: Renginiai

Kiekviena šventė yra stebuklas, nes būtent tada atidedame į šalį savo darbus ir mėgaujamės bendravimo akimirka. Tokia buvimo kartu šventė surengta Alfonso Lipniūno progimnazijoje, kuri šiemet mini 25- erių metų kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno vardo mokyklai suteikimo sukaktį.

Šį saulėtą rytmetį visa progimnazijos bendruomenė, stabtelėjusi bendrai maldai prie kunigo Alfonso Lipniūno kapo, vėliau rinkosi į Kristaus Karaliaus katedrą, kur vyskupas Linas Vodopjanovas aukojo šv. Mišias.

Paminėti Kunigo Alfonso Lipniūno vardo suteikimo mokyklai 25 - erių metų sukaktį rinkosi ne tik progimnazijos bendruomenė, bet ir gausus būrys svečių.

„Kunigo profesoriaus vardas progimnazijos bendruomenei yra tas pavyzdys asmenybės, į kurią lygiuojamės, mokomės būti kunigo žodžių, minčių ir darbų tęsėjais. Jau 25 – erius metus trunkanti mūsų dvasinė ūgtis yra gražaus atsigęžimo į kunigo gyvenimą laikas, atvėręs mūsų širdis lyg langą, pro kurį žvelgiame į žmogų, į gyvenimą ir nuolat mokomės keistis, augti, tobulėti, džiaugtis bei geru žodžiu nudžiuginti šalia esantį“ - svečius ir mokyklos bendruomenę sveikino direktorė Vilma Petrulevičienė. Tradicijų kūrimas ir puoselėjimas yra graži 25 – erių metų veikla: mokiniai studijuoja kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno gyvenimą, vyksta į kraštotyrines ekspedicijas, kuria rašinius, esė, miniatiūras, kompozicijas, organizuoja išvykas į Talkonius, kunigo gimtinę, kur su vietos bendruomene susirenka į gegužinių šventę: giedamos Majavos, mokiniai parodo meninę programą“.

Nueitą kelią ir ypač jo pradžią prisiminė buvęs mokyklos direktorius Jonas Knizikevičius, kuris save vadino sėjėju ir pasidžiaugė, kad kunigo Alfonso Lipniūno vardas kaip gerumo sėkla pasėtas į gražių ir prasmingų darbų dirvą.

Dvasininko akimis apžvelgęs mokyklos istoriją progimnazijos bendruomenės veikla džiaugėsi vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, gyrė už tokias iniciatyvas kaip kunigo kambario - muziejaus, Koplytėlės įrengimą, pamaldų, skirtų miesto bendruomenei, rengimą, Majavų kunigo Alfonso Lipniūno gimtinėje Talkonių kaime organizavimą.

Seimo narė Guoda Burokienė pasidžiaugė, kad Alfonso Lipniūno progimnazija jau prieš 25 – erius metus pasirinko tikrųjų vertybių kelią bei teigė, jog Lietuva turės ateitį, kai jaunas žmogus siekia tokių gražių vertybių, kurias puoselėja progimnazija. Nebijoti ir toliau degti ir būti Dievo meilės šviesos liudytojais linkėjo seimo narys Povilas Urbšys. Gražia ir dvasinga progimnazija pasidžiaugė Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Petras Luomanas. Kaip gražų buvimą bendrystėje įvertino šventę savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas ir linkėjo, kad šviesaus atminimo kunigo vardas ir toliau įkvėptų bendruomenę dvasingumui. Mokyklų asociacijos pirmininkas, „Žemynos“ progimnazijos direktorius Romualdas Grilauskas sakė, jog didelė garbė ir atsakomybė turėti vardą žmogaus, kuris aukojosi dėl kitų, pasidžiaugė, kad tokiu keliu eina ir Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė D.Kriščiūnienė, kunigo Alfonso Lipniūno giminaitė, pasidžiaugė, jog atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 100-ečio fone jau 25 –erius metus minimas kunigo Alfonso Lipniūno vardas yra tikrai didelis įvykis, linkėjo, kad šis vardas ir toliau nušviestų bendruomenei kelią. Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis taip pat pasidžiaugė progimnazijos veikla ir sakė, jog gražus kunigo vardo puoselėjimas įpareigoja ir kitas mokyklas lygiuotis į Alfonso Lipniūno progimnaziją bei pasitempti. Už padovanotą gražią buvimo drauge valandą dėkojo ir ikimokyklinių įstaigų atstovai.

Kiekvienas žodis palieka pėdsaką, nors skirtingai pasibeldžia į širdis. Džiaugiamės, jog Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenės žodis buvo išgirstas ir yra girdimas, tariame nuoširdų AČIŪ už mūsų veiklos, puoselėjant Alfonso Lipniūno vardą, įvertinimą.

Lietuvių kalbos mokytoja Gražina Trybienė