2018-10-22 289

2018 – 2019 m. m.

 1. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas „Ateik ir pasilik“, 832,76 Eur, tikybos mokytoja K. Mikalauskaitė, iki 2018 m. gruodžio mėn.
 2. Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2018“, dalyviai – antrų klasių mokiniai, 2018 m. spalio mėn. – 2018 m. gruodžio mėn.
 3. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Vėl šypsomės vasarai“, 800,00 Eur, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja A. Šarkanienė, iki 2018 m. spalio 1 d.
 4. Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė
 5. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, direktorė V. Petrulevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams G. Charisova
 6. Gamtosauginių mokyklų programa, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė
 7. Programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“, dalyviai – 1 – 4 klasių mokiniai, Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė
 8. Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Mes prieš, o Tu? 2018“, 200,00 Eur, socialinė pedagogė V. Imbrasienė
 9. Erasmus+ programos finansuojamas tarptautinis projektas „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė, matematikos mokytoja J. Chatkevičienė, technologijų mokytojas A. Raišelis
 10. Iniciatyva „Sąžiningumo mokyklų tinklas“, anglų kalbos mokytoja B. Jurėnienė
 11. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas – mokinių vasaros poilsio dieninė stovykla „Būk mano draugu“, pradinių klasių mokytoja E. Oldenburg
 12. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas „Vilties ir džiaugsmo“, tikybos mokytoja K. Mikalauskaitė
 13. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektas, skirtas Darnios mokyklos programos dalyviams „Išmok jaustis gerai“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė
 14. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymas edukaciniuose užsiėmimuose, kūno kultūros mokytojas V. Jocius, šokio ir muzikos mokytoja L. Palavenienė, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė, socialinė pedagogė V. Imbrasienė
 15. Kompiuteriukų paramos fondo projektas „Kompiuteriukai vaikams“, informacinių technologijų mokytoja B. Savickienė
 16. Laikinųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas, (4052,51 Eur, 2018 m.), direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams G. Charisova
 17. Programos „Kurk Lietuvai" projekto „Su į Lietuvą grįžtančiais/atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas“ dalyviai.
 18. Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektas „Tai gali kiekvienas“, 320,00 Eur, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė
 19. Pradinio ugdymo pilotinis projektas finansiniam raštingumui stiprinti, pradinių klasių mokytoja D. Kviliūnienė
 20. Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Mes prieš, o Tu? 2019“, 300,00 Eur, socialinė pedagogė V. Imbrasienė
 21. Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, socialinė pedagogė V. Imbrasienė, kompiuterių priežiūros inžinierius A. Makutėnas

Pateiktos paraiškos:

 1. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas „Pajusk Kalėdų dvasią“, pradinių klasių mokytoja D. Kviliūnienė, direktorė V. Petrulevičienė (nepatvirtintas).
 2. Programa „Samsung Mokykla ateičiai“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė (nepatvirtintas).
 3. Panevėžio m. savivaldybės sveikatinimo projektas „Sveika ateitis“, socialinė pedagogė V. Imbrasienė (nepatvirtintas).
 4. Panevėžio m. savivaldybės sveikatinimo projektas „Sveikatos mozaika“, socialinė pedagogė V. Imbrasienė (nepatvirtintas).
 5. Projektas „Laimingas vanduo. Darome bangą!“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės