2018-09-27 353

Rugsėjo 26 d. Alfonso Lipniūno progimnazijoje vyko tradicinis Europos kalbų dienos paminėjimas. Prieš pamokas 8a ir 8b klasių mokiniai padarė stendą su įvairių klasių apibendrintais atsakymais į klausimą „Kodėl mokomės užsienio kalbų?“

Pamokų metu mokiniai vertė žodžius į įvairias Europos kalbas, dainavo angliškas dainas, piešė vėlevėles, buvo kalbama apie užsienio kalbų mokymosi svarbą, kalbų mokymosi naujoves ir būdus.

Pamokose įgyvendinti tikslai – ugdyti pasididžiavimą savo gimtąja kalba, skiepyti toleranciją kitoms kalboms bei kultūroms, skatinti domėtis savo kraštu bei įvairiomis Europos šalimis.

Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojos
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės