Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Baigėsi vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Draugystės ratas“

Paskelbta: 2018-06-20
Peržiūros: 1090
Kategorija: Renginiai

Antrą birželio savaitę Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje vėl aidėjo 1 – 4 klasių mokinių balsai ir juokas. Vaikai rinkosi į Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo finansuojamą vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos „Draugystės ratas“ antrą pamainą.

Susipažinę, aptarę ir išklausę instruktažų apie saugų elgesį stovykloje, namuose, gamtoje ir prie vandens telkinių, stovyklautojai visas dienas keliavo po Panevėžį ir Panevėžio rajoną. Aplankė jaukią Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčią, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baziliką, susipažino su jų istorija, architektūra. Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne stovyklautojus pasitiko sesė Dovirė, sesė Konstansi ir Aušros Vartų Marija. Sesės maloniai atsakė į vaikus dominančius klausimus, aptarė tikėjimo tiesas. Stovyklautojai sužinojo, kas yra Dievo namai, kaip juose elgtis, kokias krikščioniškas vertybes turime ugdyti savyje, kas yra Švč.Sakramentas. Sukalbėję maldelę ėjo į vienuolyno sodą, kur žaidė linksmus judriuosius žaidimus. Sesių ir mokytojų padedami gamino rėmelį, kuriame patalpino Švč. Mergelės Marijos atvaizdą.

Pašilių stumbryne gėrėjosi stumbrų kaimene iš arti, keliavo pažintiniu taku, susipažino su Pašilių miško gyvūnais ir paukščiais. Panevėžio miškų urėdijoje keliavo mokomuoju - pažintiniu Girinio taku. Juo keliaudami stebėjo mišką, tyrinėjo, klausėsi paukščių balsų, susipažino su Lietuvos miškuose paplitusiomis medžių rūšimis, pagrindinėmis miškininkystės sąvokomis. Tako pabaigoje esančiame Girinio namelyje - pavėsinėje apžiūrėjo eksponuojamų miško žvėrių ir paukščių nuotraukas, užlipo į bokštelį – regyklą, stebėjo aptvaruose besiganančius žvėris, apžiūrėjo Linkavos upelio pakrantėje gulintį akmenį Rapolą. Drąsiausi išbandė savo jėgas kopdami į statų šlaitą. Nusileidę nuo skardžio pailsėjo slėnyje prie laužavietės. Teko paplušėti ruošiant malkas laužui. Lauže keptos dešrelės ir kopūsto lapas sukėlė daug džiugių emocijų ir buvo mielai suvalgyti.

Pailsėje nuo įspūdžių gausos stovyklautojai lipo į šalia Krekenavos regioninio parko lankytojų centro esantį 30 metrų aukščio apžvalgos bokštą. Iš jo grožėjosi Nevėžio slėniu, tolumoje stūksančia Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika. Keliavo pažintiniu taku, labirintu. Išbandė pojūčių taką, grojo mediniais instrumentais, klausėsi garsų, apžiūrėjo vidaus ekspoziciją.

Panevėžio Gamtos mokykloje susipažino su ten gyvenančiais gyvūnais, juos stebėjo, domėjosi, kuo jie minta, kokios jų gyvenimo ir priežiūros sąlygos, išbandė basakojų taką.

Apsilankė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekoje. Violeta Paltarokienė paaiškino, kaip tapti bibliotekos skaitytoju, kaip atrodo elektroninis skaitytojo bilietas, supažindino su įvairiomis erdvėmis, veikiančiomis parodomis. Stovyklautojai susidomėję apžiūrinėjo kartoteką, žaidė interaktyvius žaidimus, į rankas paėmė knygas, kurios sveria ne vieną kilogramą. Didžiausią susidomėjimą sukėlė retų leidinių skyrius. Onutė Peseckaitė pasakojo apie senąsias knygas, pirmuosius lietuviškus laikraščius, knygnešius.

Dailės galerijoje stovyklautojai dalyvavo edukacinėje programoje, kurią vedė tapytojas Artūras Stančikas ir keramikas Eugenijus Čibinskas. Čia vaikai išbandė savo kūrybinius gebėjimus lipdydami iš molio. Parodų koordinatorė ir ekskursijų vadovė Aurelija Seilienė papasakojo ir aprodė įvairių dailininkų parodas, meno kūrinius. Įstros Lėktuvų muziejaus lauko ekspozicijoje susipažino su kariniais ir mokomaisiais naikintuvais, sraigtasparniais, apžiūrėjo aviacijos istoriją atspindinčią vidaus ekspoziciją.

Keliaudami po Panevėžį pagilino žinias apie savo miestą, miesto įkūrėją Aleksandrą, grožėjosi Senvage. Savo vikrumą, lankstumą, šoklumą, greitumą stovyklautojai lavino žaisdami įvairiausius judriuosius žaidimus, estafetes. Muzikinius, kūrybinius gebėjimus vaikai atskleidė muzikinėje valandoje, kūrybinėse dirbtuvėlėse, šešėlių piešiniuose progimnazijos vidiniame kiemelyje ir kt.

Dalyvaudami įvairiose veiklose stovyklautojai patyrė bendrystės jausmą, mokėsi bendravimą su žmonėmis, Dievu, aplinka grįsti krikščioniškomis vertybėmis, puoselėti tikėjimą, gailestingumą, pagarbą, sąžiningumą, veiklumą, pajuto atsakomybę už savo poelgius ir veiksmus, susirado naujų draugų. Bendraudami ir bendradarbiaudami mokėsi užjausti, padėti, dalintis. Džiugu skaityti vaikų atsiliepimus: „ Žiauriai viskas patiko“ , „Visos veiklos buvo labai įdomios ir labai patiko“, „Viskas labai patiko, bet labiausiai patiko keliauti ir įgyti naujų žinių, išbandyti save“, „Buvo labai įdomu ir smagu, sužinojau daug naujo“ ir kt.

Greitai ir linksmai, turiningai praskriejo vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos „Draugystės ratas“ savaitė. Vaikų užimtumu ir veiklų planavimu rūpinosi mokytojai: Elena Oldenburg, Alminas Raišelis, Nijolė Misevičienė, Danguolė Kviliūnienė, Vaida Kielienė, Vaida Imbrasienė, Regina Zigmantienė, Vidutė Želvienė, Irena Mikalajūnienė.

Dėkojame Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondui (JAV) už geranoriškumą, už suteiktą pagalbą ir sudarytą galimybę Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pradinių klasių mokiniams jaustis saugiai bei turiningai, nuotaikingai ir linksmai leisti laiką vaikų vasaros poilsio dienos stovykloje „Draugystės ratas“.

Stovyklos „Draugystės ratas“ vadovė mokytoja Elena Oldenburg