2018-06-19 781

Birželio 11 d. mūsų progimnazijoje 5-8 klasių mokiniams vyko ugdymo diena „Projektų mozaika“. Nuo gruodžio 1d. iki gegužės 15 d. antrą kartą mūsų progimnazijoje buvo vykdoma visuotinė projektinė veikla: visi 6-8 klasių mokiniai buvo pasirinkę jiems patikusį projektą ir kartu su mokytojais – projektų vadovais nagrinėjo, tyrė, aiškinosi, kūrė ir t.t.

Projektinis darbas – mokymasis kitaip, tai tiriamoji, mokslinė, pažintinė ir kūrybinė veikla. Šis darbas skatina mokinius ieškoti, savarankiškai ir laisvai mąstyti. Elementari projekto schema- ,,viena problema + grupė žmonių, kurie tą problemą sprendžia”. Darbą turi vainikuoti konkretūs vaisiai – projekto produktai: knygelė, filmukas, stendas, žaidimas ir t.t.

Per ugdymo dieną „Projektų mozaika“ aktų salėje buvo pristatomi 22 projektai: šeštokai pristatė 7 projektus, septintokai – 8, aštuntokai – 7. Mokiniai turėjo paruošti tikslų, aiškų ir konkretų projekto pristatymą, parodyti gebėjimą viešai kalbėti. Projektų pristatymus vertino komisija. Džiugu, kad daugumą mokiniai aktyviai įsijungė į projektines veiklas ir sužinojo daug naujų, įdomių dalykų.

Buvo atlikti TOKIE PROJEKTAI: 6 klasės – „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai“, „Savanorystė – kas tai?“, „Čia Lietuva. Čia mano namai“, „Garsūs Panevėžio žmonės“, „Rūšiuok“, „Cukrus: žala ar nauda?“, „Žmogaus kalbos kultūra“; 7 klasės – „Uolienos ir mineralai“, „Oro užterštumo ir triukšmingumo tyrimas pagal automobilių srautą gatvėje“, „Duonos receptai šv. Rašte“, „Liaudies daina – tautos sielos išraiška“, „Konstrukciniai stalo žaidimai“, „Lavinamieji žaidimai anglų kalbos pamokose“, „Užsienio kalbos mūsų progimnazijos mokinių ir jų tėvų gyvenime“, „Mokyklos muziejuje aš galiu...“; 8 klasės – „Gražinkime mokyklos aplinką kartu“, „Gamtos kalendorius“, „Paaugliai ir socialiniai tinklai“, „Lietuvos matematikai“, „Rusų patarlės lietuviškai“, „Fizika kitaip“, „Atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo ypatumai Alfonso Lipniūno progimnazijos mikrorajone“.

Skaitykloje veikiančioje parodoje buvo galima pamatyti kai kuriuos atliktų projektų produktus: knygeles, žaidimus, stendinius pranešimus ir kt.

O penktokai turėjo ypatingą užduotį: jie atidžiai klausė ir specialiuose lapuose vertino kiekvieno projekto pristatymą bei pasirinko 3 labiausiai patikusius pristatymus. Penktokams labiausiai patiko šeštų klasių projektai „Rūšiuok“, „Savanorystė – kas tai?“, originalus projekto „Cukrus: žala ar nauda?“ pristatymas; septintų klasių projektai „Oro užterštumo ir triukšmingumo tyrimas pagal automobilių srautą gatvėje“, „Liaudies daina – tautos sielos išraiška“; aštuntokų projektai „Paaugliai ir socialiniai tinklai“, „Fizika kitaip“.

Išklausiusi visų projektų ir nuveiktų veiklų pristatymus, komisija, vadovaujama progimnazijos direktorės Vilmos Petrulevičienės, išrinko geriausiai atliktus projektus. Tai šeštokų projektas „Savanorystė – kas tai?“ (vadovė anglų k. mokytoja Birutė Jurėnienė), septintokų projektas „Liaudies daina – tautos sielos išraiška“ (vadovė muzikos mokytoja Loreta Palavenienė), aštuntokų projektas „Atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo ypatumai Alfonso Lipniūno progimnazijos mikrorajone“ (vadovė chemijos mokytoja Aušra Vaitiekūnaitė). Šių projektų dalyviai mokiniai ir jų mokytojai apdovanoti padėkos raštais.

„Projektų mozaikos“ koordinatorė vokiečių k. mokytoja Dainora Raudienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės