Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2018-06-11
Peržiūros: 1000
Kategorija: Renginiai

Nuo pat ankstyvo ryto birželio 4 dieną linksmi ir gerai nusiteikę į Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją rinkosi 1 – 4 klasių mokinukai. Ne, ne į pamokas, o į penkių dienų Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo finansuojamą vaikų vasaros poilsio dieninę stovyklą „Draugystės ratas“.

Susipažinę ir išklausę saugaus elgesio instruktažų apie elgesį stovykloje, namuose, gamtoje, lydimi mokytojų, stovyklautojai visas dienas keliavo po Panevėžį ir Panevėžio rajoną. Aplankė Paįstrį, jaukią Paįstrio Švenčiausios Mergelės Marijos globos bažnyčią, Krekenavos Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų baziliką, Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčią, keturiolika Kryžiaus kelio stočių – koplytstulpių, susipažino su jų istorija, architektūra ir suvokė, kad privalo bendravimą su žmonėmis, Dievu, aplinka grįsti krikščioniškomis vertybėmis, puoselėti evangelines vertybes: tikėjimą, gailestingumą, atjautą, pagarbą, sąžiningumą, veiklumą.

Stovyklautojai ne tik keliavo, bet ir dalyvavo įvairiose edukacinėse programose, išvykose. Apsilankė Įstros lėktuvų muziejuje. Tai vienintelis Lietuvoje lėktuvų muliažų muziejus po atviru dangumi bei aviacijos istoriją atspindinti vidaus ekspozicija. Lauko ekspozicijoje susipažino su kariniais ir mokomaisiais naikintuvais, sraigtasparniais, žaidė linksmus judriuosius žaidimus. Apie vidaus ekspozicijos eksponatus pasakojo gidas, lakūnas, skrydžių koordinatorius Sigitas Noreika. Kaskart vis kitokiais laiptais vaikai užkopė į apžvalgos bokštą, kur stebėjo, kaip valdomi skrydžiai.

Pašilių stumbryne gėrėjosi stumbrų kaimene iš arti, stebėjo, kaip jie maitinasi, ilsisi saulės atokaitoje. Keliavo pažintiniu taku, susipažino su Pašilių miško gyvūnais ir paukščiais. Moksleivių namuose šoko aerobikos ir šokio ritmu, tapo jaunaisiais alpinistais. Gamtos mokykloje susipažino su ten gyvenančiais gyvūnais, domėjosi, kuo jie minta, kokios jų gyvenimo ir priežiūros sąlygos, bandė prakalbinti Kranklį, kuris moka kalbėti, išbandė „Pojūčių taką“. Panevėžio Priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje apžiūrėjo ugnegesių gelbėtojų turimą techniką, įrangą, aprangą. Galėjo įlipti į mašiną, pasėdėti vairuotojo vietoje. Stebėjo į kilusį gaisrą išvykstančius gelbėtojus, sužinojo, kaip elgtis kilus gaisrui ar pradėjus skęsti. Pažadėjo, kad ne tik vasaros atostogų metu, bet visada elgsis atsargiai ir atsakingai. Keliaudami po Panevėžį pagilino žinias apie Panevėžį, jo istoriją, grožėjosi Senvage, stebėjo plaukiojančias antis su mažais ančiukais, įkyrius kirus, kurie taip ir taikėsi ką nors nugvelbti. Panevėžio miškų urėdijoje keliavo mokomuoju - pažintiniu Girinio taku. Juo keliaudami susipažino su Lietuvos miškuose paplitusiomis medžių rūšimis, pagrindinėmis miškininkystės sąvokomis. Tako pabaigoje esančiame girinio namelyje - pavėsinėje apžiūrėjo eksponuojamų miško žvėrių ir paukščių nuotraukas, jaunųjų miško lankytojų piešinius, kūrybinius darbus. Užlipę į bokštelį - regyklą stebėjo Linkavos upelio slėnį ir skardį, stebėjo aptvaruose besiganančius žvėris, aplankė akmenį, Rapolo vardu pavadintą. Nusileidę nuo skardžio pailsėjo slėnyje prie laužavietės. Lauže keptos dešrelės ir kopūsto lapas, virtęs ekologiška, valgoma lėkšte, sukėlė daug džiugių emocijų ir buvo labai skanūs. Savo vikrumą, lankstumą, šoklumą, greitumą stovyklautojai lavino žaisdami įvairiausius judriuosius žaidimus, estafetes. Muzikinius, kūrybinius gebėjimus vaikai atskleidė muzikinėje valandoje, kūrybinėse dirbtuvėlėse, šešėlių piešiniuose progimnazijos vidiniame kiemelyje.

Dalyvaudami įvairiose veiklose stovyklautojai geriau pažino save, sužinojo daugiau gerų savo savybių, atskleidė savo sugebėjimus, mokėsi atpažinti savo jausmus ir elgesį įvairiose situacijose, pajuto atsakomybę už savo poelgius ir įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, o svarbiausia – susirado naujų draugų. Bendraudami ir bendradarbiaudami mokėsi užjausti, padėti, dalytis, gerbti tiek vyresniuosius, tiek bendraamžius. Džiugu skaityti vaikų atsiliepimus: „ Viskas labai patiko“, „Visos veiklos buvo įdomios ir labai patiko“, „Labiausiai patiko piešti ir keliauti, nes sužinojau daug naujo“, „Buvo smagu. Čia susiradau naujų draugų“ ir kt. greitai ir linksmai praskriejo vaikų vasaros poilsio dieninės stovyklos „Draugystės ratas“ savaitė. O kad ši savaitė stovyklautojams tikrai būtų turininga, linksma ir įdomi, rūpinosi mokytojai: Elena Oldenburg, Alminas Raišelis, Nijolė Misevičienė, Danguolė Kviliūnienė, Vaida Kielienė, Laima Norvaišaitė, Regina Zigmantienė, Vidutė Želvienė, Irena Mikalajūnienė.

Dėkojame Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondui (JAV) už geranoriškumą, už suteiktą pagalbą ir sudarytą galimybę Alfonso Lipniūno progimnazijos pradinių klasių mokiniams jaustis saugiai bei turiningai, nuotaikingai ir linksmai leisti laiką stovykloje „Draugystės ratas“.

Stovyklos vadovė mokytoja Elena Oldenburg