Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2018-05-20
Peržiūros: 1600
Kategorija: Renginiai

Talkonių, Jurgėnų bei Pumpėnų bendruomenė kiekvieną pavasarį maloniai pasitinka Alfonso Lipniūno progimnazijos mokinius ir mokytojus, kad kartu prisimintų kunigą Alfonsą Lipniūną.

Šiemet gegužinių pamaldų popietę tradiciškai pradėjęs progimnazijos kapelionas ir Pumpėnų parapijos klebonas Avellaneda Domingo pristatė daugiau svečių nei įprasta - knygos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ iniciatorių emeritą Joną Kaunecką, redaktorę Lionę Lapinskienę, konsultantę Albiną Saladūnaitę, Pasvalio merą Gintautą Gegužinską ir kitus.

Po gegužinių giesmių, kurias atliko Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai, Alfonso Lipniūno gimtinės ir apylinkių žmonėms buvo pristatyta knyga „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“. Panevėžio apskrities G.Petkevičiaitės – Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė pasidžiaugė, kad jau trečią dešimtmetį į kunigo gimtinę suvažiuoja kelios kartos, svarbiausia, kad jauni žmonės taria kunigo vardą, kuris lieka atmintyje ir kurį prisimename kaip Dievo malonę, ateinančią tada, kai tos malonės labiausiai reikia.

Knygos redaktorė Lionė Lapinskienė knygą apie kunigą Alfonsą Lipniūną pavadino Talkonių krašto ir apylinkių jaunimo dvasinio augimo metraščiu. Palinkėjo, kad ją imtų į rankas ir jaunas, ir brandos sulaukęs, pasidžiaugė, kad būtent iš Talkonių kilo toks ąžuolas, kuris atidavė save, aukojo, kentėjo už tautą, už valstybę, už savo artimuosius.

Į bendruomenę ir jaunus žmones kreipęsis emeritas Jonas Kauneckas paskatino skaityti knygą apie kunigą Alfonsą Lipniūną ir net skyrė užduotį – klausimą, į kurį galima atsakyti tik perskaičius monografiją.

Alfonso Lipniūno progimnazijos pavaduotoja, pasveikinusi Talkonių, Jurgėnų bei Pumpėnų bendruomenę ir padėkojusi už svetingumą, pažadėjo, jog knyga bus perskaityta.

Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas taip pat pasidžiaugė susibūrimu, prisiminė žuvusius ir priminė, jog turime būti dėkingi tiems, kurie kentėjo ir kurie mumis rūpinosi.

Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai, kaip įprasta, parodė Talkonių kaimelyje susirinkusiems gegužinių pamaldų dalyviams kompoziciją „Kai pasaulis meile gyvas“, pastatytą pagal O.Vaildo pasakas. Meninę programą pratęsė kaimo kapelos atliekamos dainos, vaišės, kunigų ir Alfonso Lipniūno progimnazijos mokinių krepšinio rungtynės, žaidimai.

Paprasta, nuoširdu ir tikra visada yra tai, kas skirta dvasiniam augimui. Būtent toks yra kasmetinis susibūrimas kunigo Alfonso Lipniūno gimtinėje.

Mokytoja Gražina Trybienė