Jurgėnų kaimo biblioteka

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Pumpėnų seniūnija

Jankevičių šeima

Gegužės 17 d., ketvirtadienį, 16 val.

kunigo Alfonso Lipniūno tėviškėje,Talkonių kaime,

vyks tradicinės Gegužinės pamaldos ir Stasio Ylos knygos

„Kunigas Alfonsas Lipniūnas“

sutiktuvės.

Dalyvaus

knygos sudarytoja Lionė Lapinskienė,

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas,

kraštietė Albina Saladūnaitė,

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė.

Bus galima įsigyti knygą (Kaina 5 Eur).

Esate laukiami!

Organizatoriai