PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA

Kviečiame 1-4 klasių mokinius į Lietuvos Katalikų Religinės Šalpos fondo finansuojamą vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą „Draugystės ratas“ mūsų progimnazijoje.

I pamaina 2018m. birželios 4- 8 dienomis (9.00 val.- 14.30 val.)

II pamaina 2018 m. birželio 11- 15 dienomis (9.00 val.- 14.30 val.)

Linksmai leiskite laiką draugų būryje!

Dėl prašymo pildymo ir sutarčių sudarymo kreiptis į mokytoją Eleną ( I aukštas, 5 kabinetas , 12.30 – 13.30 val.)

Stovyklos vadovė Elena Oldenburg