Jaunasis šeimos nary, Tu, Tavo šeima, Tavo Mokytojai, – visi esate labai laukiami ŠEIMADIENYJE.

Atraskite, ko nežinojote, ar prisiminkite tai, ką buvote pamiršę!

Švęskime ŠEIMADIENĮ drauge!

DATA

LAIKAS

VIETA

VEIKLA

DALYVIAI

2018-05-08

10.00

Aktų salė

Spektaklis-mizanscena

Lopšelių-darželių

 

val.

 

„Ieškau Tėviškės“

„Papartis“, „Taika“,

 

 

 

 

„Žvaigždutė“

 

 

 

 

bendruomenės, svečiai

2018-05-08

10.00

Aktų salė

Spektaklis-mizanscena

Progimnazijos 1 ir 3 klasių

 

val.

 

„Ieškau Tėviškės“

mokiniai, svečiai

2018-05-09

10.00

Aktų salė

Spektaklis-mizanscena

Progimnazijos 2 ir 4 klasių

 

val.

 

„Ieškau Tėviškės“

mokiniai, svečiai

2018-05-09

10.00

Aktų salė

Mizanscenos „Ieškau

Progimnazijos

 

val.

 

Tėviškės“ ir „Kai pasaulis

bendruomenė, svečiai,

 

 

 

meile gyvas...“

Trečiojo amžiaus

 

 

 

 

universiteto (TAU) dalyviai

 

 

 

 

 

2018-05-15

18.00

Aktų salė

Šeimų protų kovos

1-8 klasės mokiniai ir jų

 

val.

 

 

šeimos nariai (mama,

 

 

 

 

tėtis, močiutė, senelis,

 

 

 

 

brolis, sesė, dėdė, teta,

 

 

 

 

pusbrolis, pusseserė)

 

 

 

 

 

2018-05-22

14.00

Progim-

Karinės ir sportinės

Progimnazijos mokiniai,

 

val.

nazijos

varžytuvės „Kareiviška

tėveliai, darbuotojai,

 

 

sporto

košė“

Klaipėdos mikrorajono

 

 

stadionas

 

gyventojai, Trečiojo

 

 

 

 

amžiaus universiteto

 

 

 

 

(TAU) dalyviai