Prasmingos Kristaus Prisikėlimo šventės Jums linki

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato kolektyvas

Kun. Kęstutis Smilgevičius

Kun. Mykolas Sotničenka

Birutė Bartasūnaitė

Raminta Aleknienė

„Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs.“

Mt 28, 6